Polityka prywatności

Wyszukaj pracę

Polityka prywatności serwisu internetowego www.artofpoland.pl

 1. W poszanowaniu prawa do prywatności Klientów serwis www.artofpoland.pl dba o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi regulacjami prawa. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego wglądu w przechowywane przez ArtofPoland dane na jego temat, może poprosić o ich sprostowanie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo usunąć swoje dane z systemu www.artofpoland.pl. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do Inspektora Ochrony Danych.

 2. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w serwisie www.artofpoland.pl jest Dominik Tomczak Art of Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Broniewskiego 8A m9, 01-785 Warszawa.

 3. Serwis przetwarza następujące dane osobowe w następujących celach:

 • Realizacja zamówienia przez użytkownika zarejestrowanego: w formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres, na który ma być wysłany produkt (serwis zapisuje adres IP, z którego nastąpiło zamówienie). Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

 • Realizacja zamówienia bez rejestracji w serwisie – w formularzu zamówienia należy podać: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres, na który ma być wysłany produkt (serwis zapisuje adres IP, z którego nastąpiło zamówienie). Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

 • Realizacja płatności: realizacja płatności odbywa się za pomocą zewnętrznych mechanizmów płatniczych (PayU i PayPal). Serwis nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z przekazywaniem loginów, haseł oraz numerów i kodów instrumentów płatniczych: karty kredytowe, karty płatnicze, numery kont bankowych, dane logowania do systemu PayPal (login i hasło).

 • Wysyłka newslettera.
  Użytkownik, który dołączy do subskrypcji newslettera, na podstawie zgody jaką wyraził, będzie regularnie otrzymywał informację email przy wykorzystaniu danych osobowych podanych w odrębnym formularzu. W formularzu należy podać adres email. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie. Zrezygnować z subskrypcji można wysyłając zgłoszenie na skrzynkę pocztową: info@artofpoland.pl
 • Analiza zachowania Użytkowników na stronie w tym tworzenie statystyk i dostosowywanie treści strony (tj. sekcji proponowane obrazy) do profilu użytkownika: wyszukiwane hasła, klikane obrazy, informacja o lokalizacji oraz adres IP, dane o ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL.

 1. Reklama internetowa: Serwis korzysta z usług oferowanych przez serwisy internetowe Facebook i Google polegających na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 2. Serwis stosuje pliki cookies. Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze linków cookies Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Pliki cookies mogą̨ być́ zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy programowaniu Użytkowników. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. Klienci odwiedzający Serwis mogą poprzez modyfikację ustawień́ swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić́ zapisywanie plików cookies na swoich komputerach bądź́ tak zapisane pliki trwale usunąć́.

 3. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Dane osobowe Klientów mogą być również zbierane przy okazji świadczenia innych usług na www.artofpoland.pl

 2. Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych, chyba że jesteśmy prawnie do tego zobligowani lub jest to absolutnie niezbędne do świadczenia przez nas usług.

 3. Wrażliwe dane osobowe adresowe, przechowywane są w formie zaszyfrowanej.

 4. Dane osobowe Klientów nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 5. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

Kontakt
724 277 888
info@artofpoland.pl
ART OF POLAND © 2021. All Rights Reserved | Wykonanie Arlek.pl
ART OF POLAND